ΑΟΕ 47/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Oρισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου για kατάθεση έφεσης για απόφαση υπέρ Τσακίρη Αντωνίου.