ΑΟΕ 57/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ψήφιση πίστωσης δαπάνης έτους 2015 συνολικού ποσού 1.030,59 € για την καταβολή φόρων-τελών