ΑΟΕ 60/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ψήφιση πίστωσης δαπανών έτους 2015 συνολικού ποσού 2.114,37 € για αμοιβές πληρεξούσιων δικηγόρων