ΑΟΕ 64/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Aκύρωση της ΑΟΕ 48/2012 και ορισμός εκ νέου Πληρεξούσιου Δικηγόρου για αγωγή Ο.Γ.Σ Θεσσαλονίκης.