ΑΟΕ 66/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ψήφιση πίστωσης για την εργασία “Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την ολοκλήρωση και υποστήριξη του φακέλου υποβολής πρότασης με τίτλο “Δράσεις αστικής αναζωογόνησης Δήμου Χαλκηδόνος – Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος δημοσίων κτηρί