ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (2) ΜΗΝΩΝ ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων