ΑΟΕ 94/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ψήφιση πίστωσης δαπάνης έτους 2015 συνολικού ποσού 307.853,10 € για έργα Δήμου Χαλκηδόνος»