ΑΡ.13/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Επισκευή δημοτικού κτιρίου στην πλατεία Ι.Μεταξά” αρ.μελ.45/2009