ΑΡ.16/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ηλεκτρομηχανολογικές & λοιπές εργασίες συντήρησης σχολικών κτιρίων Δήμου Χαλκηδόνος” αρ.μελ.24/2014