ΑΡ.21/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής 8 έργων