ΑΡ.24/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων ως μέλη της επιτροπής για την εκτίμηση ακινήτων του Δήμου Χαλκηδόνος, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ.7 παρ.1 του Π.Δ.270/81, για το έτος 2015