ΑΡ.35/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ Έγκριση διενέργειας εκδηλώσεων Εθνικών Επετείων 25ης Μαρτίου, Μακεδονικού Αγώνα και 28ης Οκτωβρίου 2015 και ψήφιση σχετικής πίστωσης