ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 33η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 14-09-2015