ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 20η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ