διακήρυξη επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας ειδών σίτισης