Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευής του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΧΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ”