Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “Οικοδομικές εργασίες συντήρησης σχολικών κτιρίων Δήμου Χαλκηδόνος έτους 2015”