Εκτίθεται σε πλειοδοτική , φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του υπ΄αρίθ.1797(9) δημοτικού ακινήτου του Δήμου Χαλκηδόνος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν3463/06 και του Π.Δ 270/81. Η έκταση βρίσκεται στην Τ.Κ ΑΓΧΙΑΛΟΥ έκτασης 6.841 τ.μ.