Ο Δήμος Χαλκηδόνος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “Συντήρηση Οδικού Δικτύου του Δήμου Χαλκηδόνος