ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 26η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ