Ανακοίνωση

Aνακοινώνουμε ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος επανπροκηρύσει πρόχειρο διαγωνισμό για την «προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης » έτους 2016 προϋπολογισμού 25.030,50€ με το Φ.Π.Α.

Όλη η διαδικασία της δημοπρασίας περιγράφεται αναλυτικά στην διακήρυξη της μελέτης με αριθμ. 18/2015

Ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται η 11/03/2016 ημέρα Παρασκευή μέχρι στις 10.30 ώρα στην αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου του 1ου ορόφου στο κτίριο –Δημαρχείο – στη Χαλκηδόνα.