Πρόσκληση για την 11η Εκτακτη Συνεδρίαση της ΟΕ του Δήμου Χαλκηδόνος