Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ανοιχτό διαγωνισμό , με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3669/08, για την κατασκευή του έργου:

«Συντήρηση σχολικών κτηρίων έτους 2016», αρ. μελ. 13/2016

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης των δημοπρατούμενων εργασιών ανέρχεται σε 74.500,27 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ΣΑΤΑ Σχολικών κτιρίων του Δήμου Χαλκηδόνος.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 12 του μηνός Απριλίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη , στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου που στεγάζεται στον 1ο όροφο του ΚΑΠΗ Κουφαλίων από την αρμόδια επιτροπή.

Ώρα ενάρξεως παραλαβής των προσφορών η 9 π.μ. , και ώρα λήξεως παραλαβής των προσφορών η 10 π.μ.