ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 10Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ