Ενημερωτικό Δελτίο για την αποφυγή πυρκαγιών και την κλιματική αλλαγή