8) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ -1797-13-τροπ.όροι_63Ω0ΩΗ2-50Κ