ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 13η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 21/07/2016