ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 28η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ