ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30/08/2016