ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 31η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 05/09/2016