ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 32η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/09/2016