Ενημέρωση για εργασίες διαγράμμισης στις 14-10-2016