ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 36η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 24/10/2016