Πρόσκληση 37ης Συνεδρίασης 2016 της Οικονομικής Επιτροπής