ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 39η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 28/11/2016.