ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 22η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016