Ανακοίνωση ΔΕΥΑΧ για διακοπή υδροδότησης στις 15 Φεβρουαρίου 2017