Διευκρινίσεις για το διαγωνισμό Προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού II