ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘ.ΚΟΙΝ.ΧΩΡΩΝ.ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ_6ΑΝΚΩΗ2-ΖΧΜ