ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 11η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 13/03/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 09:00 ΠΜ