ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3ης επαναληπτικής ΑΓΧΙΑΛΟΣ-για αρ.3_7505ΩΗ2-ΓΩΓ