Ε510-18_ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Βιολογικός Ακροποτάμου – ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2017