ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Aνακοινώνουμε ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για «Επισκευές και Συντηρήσεις υποβρύχιων Αντλητικών Συγκροτημάτων Ύδρευσης», ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α 24% (49.600,00€ με Φ.Π.Α. 24%).