ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 20-04-2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:30 πμ