6)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ κυλικείου.κολυμβητηρίου -εκ νέου_ΩΗ7ΝΩΗ2-ΔΞ5