ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 22η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-05-2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 μ.μ