ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 12η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21/06/2017