ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 49η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/12/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 09:00 πμ