ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 48η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 04/12/2017