ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_εκμισθ.χώρου.χαλκηδόνας_ΩΔ1ΘΩΗ2-ΝΦΦ